Kongremize TÜBİTAK Desteği Hakkında

29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi'nin 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.