×

Message

No seats available.

PrintEmail

You are here: Kongre 2018Sözlü/Sözsüz Kültürlerarası Etkili İletişim Uluslararası Akademik Öğrencilerle Drama Çalışması (2)

Sözlü/Sözsüz Kültürlerarası Etkili İletişim Uluslararası Akademik Öğrencilerle Drama Çalışması (2)

Start Date:
Oct 26, 2018
Finish date:
Oct 27, 2018
Last Revised:
Sep 2, 2018
Code:
Marciniak 2
Level:
Not Specified
Available seats:
0 of 20
Tutor:

Description

Atölyenin amacı, katılımcıların farklı kültürel gruplardan gelen akademik öğrencilerden oluşan gruplarla çalışma konusundaki deneyimlerine genel bir bakış açısı sağlamaktır. Atölye ayrıca, çok kültürlü çevreye bakarken, algı, iletişim ve mücadeleye dair kavrayışın da genişlemesini sağlayabilir.

Drama atölyesi 4 ana bölüme ayrılacaktır.

Atölyenin ilk kısmı konunun teorik altyapısına odaklanacaktır. Üniversite ortamının uluslararasılaşması son zamanlarda akademik hayatın önlenebilir unsurudur. Kültürlerarası bağlamdaki etkili iletişim, bu süreçte başarının anahtarıdır. Bu konuya teorik giriş: akademik eğitimin kalitesi için uluslararasılaşmanın anlamı, üniversitedeki kültürel çeşitlilik kaynakları, akademik öğrenciler için hareketlilik şiirleri sunumu, öğrencilerin değişim algısı (bu alandaki bilgi birikimi ile birlikte).

Atölyenin ikinci kısmı, kültürlerarası iletişim mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır. Drama yöntemleri katılımcıların kültürlerarası çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmalarına izin verecek mi?: Hepimiz aynı mıyız ?; Neden bilişsel dünya haritanız gerçek haritayı temsil etmiyor? Yeni kültürle çatışmada nasıl yabancı olunur? “Diğerleri” algısında önyargımız yok mu ve sınırlarımız neler?

Atölyenin üçüncü kısmı, katılımcıları iletişim tarzlarının belirleyicileri hakkında daha derin bir kavrayışa yönlendirecektir. Drama yöntemi (teatral formların özel vurgulanmasıyla) onların kültürel çeşitliliği (örneğin zamanın çeşitliliği, çalışma özellikleri ve başkalarıyla ilişkilere katılım için hazır olma) deneyimlemelerini sağlayacaktır. Katılımcılar iletişimin çeşitli biçimlerini uygulayacaktır.

Drama teknikleriyle atölye çalışmasının son kısmı, katılımcıların soruya cevap aramasını destekleyecektir: Uluslararasılaşma anlayışına giden yolda benim rolüm nedir?


Category

Kongre 2018