×

Message

No seats available.

PrintEmail

You are here: Kongre 2018Yaratıcı Dramayla Kültürel Temas Alanlarının Sorgulanması: “Gelenler”e Nasıl Bir Alan Yaratıyoruz (2)

Yaratıcı Dramayla Kültürel Temas Alanlarının Sorgulanması: “Gelenler”e Nasıl Bir Alan Yaratıyoruz (2)

Start Date:
Oct 26, 2018
Finish date:
Oct 27, 2018
Last Revised:
Sep 2, 2018
Code:
Metinnam 2
Level:
Not Specified
Available seats:
0 of 20
Tutor:

Description

Kültürel temas alanları, toplumdaki asimetrik güç ilişkileri içerisinde konumlanmış farklı kültürlerin çatışmalı düşüncelerini tartıştıkları alanlar olarak tanımlanabilir. Bu alanlarda, ötekilik, adaletsizlik, şiddet, ayrımcılık gibi kavramlar toplumsal cinsiyet, yaş (çocuk, yaşlı vd.), cinsel yönelim, sınıf, etnik köken, dinsel inanç gibi kültürel kimlikler odağında tartışılır. Böylece farklı kültüre sahip toplulukların birbirlerine dönük algılarını sorgulama, değiştirip dönüştürme olanağı sağlar. Gündelik yaşamda neredeyse her mekan bir temas alanıdır. Ancak, insanların birbirlerinin yanından yürüyüp geçtikleri mekanlar kültürel anlamda bir temasa neden olmayabilir. Kültürel temas alanının oluşması için önce bir araya gelmek ardından da etkileşime geçerek diyaloga girmek gerekir. Bu yüzden, kültürel temas yaratmaya dönük bir amaçla oluşturulmuş ortamlar, mekanlar gerekir. Konferanslar, paneller, sinema gösterimleri, sempozyumlar, seminerler vd. gibi etkinlikler farklı kültürlerden gelen insanların kültürel temas alanı oluşturabilecekleri ortamlar olarak gösterilebilir. Bu tür etkinliklerde insanlar bir araya gelirler. Ancak, kültürel temas alanı yaratmanın bir diğer koşulu olan etkileşim, diyalog, bu tür ortamlarda yeterince meydana gelmeyebilir. Bu yüzden, hem insanları bir araya getiren hem de etkileşime girmelerini sağlayacak ortamlar yaratmak gerekir. Yaratıcı drama grupla yapılan bir etkinlik olması ve katılımcıların iletişim-etkileşim odaklı birbirleriyle temasını amaçlayan bir yöntem olarak kültürel temas alanı yaratmanın koşullarını sağlayabilir. Bu atölyede, yaratıcı drama yoluyla kültürel temas alanı oluşturma biçimleri, oluşturulan alanların ne üzerine inşa edildiği, bu inşanın farklı kültürdeki insanları nasıl etkilediği sorgulanacaktır.

Questioning Cultural Contact Zones through Creative Drama: What kind of zones do we create for the “Incomers”?

Cultural contact zones can be defined as zones in which different cultures located within asymmetric power relations in society discuss contradictory ideas. In these zones, concepts such as otherness, injustice, violence, discrimination are discussed in terms of cultural identities such as gender, age (children, elders etc.), sexual orientation, class, ethnicity, religious belief. This allows the communities of different cultures to question, change and transform their perceptions. Almost every space in everyday life is a contact area. However, places where people walk past each other may not cause a cultural contact. In order for the zone of cultural contact to come into existence, it is necessary to come together first and then enter into dialogue by interacting. Therefore, environments and spaces created for the purpose of creating cultural contact are necessary. Conferences, panels, screenings, symposiums, seminars etc. can be seen as environments where people from different cultures can create cultural contact zones. People come together at such events. However, interactivity, dialogue, which is another condition of creating a cultural contact zone, may not be enough for such environments. Therefore, it is necessary to create environments that will bring people together and interact. Creative drama can provide the conditions for creating a cultural contact zone as an activity with the group and as a method for participants to contact with each other with focus on communication-interaction. In this workshop, it will be questioned how to create a cultural contact zone through creative drama, how the constructed zones are built on, and how this construction affects people in different cultures.


Category

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME