Sergi Başvuru Tarihleri Uzatıldı

Sayın SEDER Üyeleri,

29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi “Gelenler” Sergisi Başvuru Tarihi bir ay uzatılmıştır. 1 Ekim 2018 gününe kadar başvurularınızı bekliyoruz. Jüri sonuçları 10 Ekim 2018 günü dramacongress.org adresinde ilan edilecektir. Güncellenmiş Sergi şartnamesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla,
Prof.Dr. Ayşe Çakır İlhan 
Sanat Eğitimcileri Derneği Genel Başkanı