Önemli Tarihler

Bildiri Gönderimi: 1 Haziran 2018-15 Eylül 2018
 
Hakem Değerlendirme Süreci: 1 Haziran 2018- 19 Eylül 2018
 
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 20 Eylül 2018 
 
Kongre Programının Açıklanması: 25 Eylül 2018 
 
Kongre Tarihi: 25-28 Ekim 2018