Logo Logo Logo Logo

31. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ


poster

Adam Bethlenfalvy (Macaristan)


Macaristan ve Birleşik Krallık'ta son yirmi yılda Drama alanında kolaylaştırıcı olarak eğitim ve Eğitimde Tiyatro alanında oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak çalıştı. Ayrıca Adam Cziboly ile işbirliği içinde InSite Drama'nın kurucularından biri olarak alandaki araştırma faaliyetlerinde yer aldı. Şu anda Adam, Eğitimde Drama öğretmen yetiştirme kursu kurs direktörü ve Macaristan Budapeşte'de Reform Kilisesi Károli Gáspár Üniversitesi'nde Doçenttir. “Süreçsel Dramada Uç Noktalarda Yaşamak” adlı kitabı 2020'de yayımlandı.


“Kurgu içinde ve dışında”

Eğitimde Drama, diğer sanat biçimlerine benzer şekilde, kurgusal bir dünyaya katılmanın çevredeki gerçekliğimizi ve kendimizi anlamamızı sağladığı tezine dayanır. Ancak farklı yaklaşımlar kurguyu farklı şekillerde kullanır. Bu atölye, Gavin Bolton'un katılımcıların kurgusuna “katılım” biçimi olarak tanımladığı şeyi araştıracak ve dramanın sanat biçimi ile kurgusal dünyadaki deneyimsel katılım arasındaki bağlantıyı deneyecek.