Logo Logo Logo Logo

31. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ


Bildiri Özeti Başvuru Yönergesi

 1. Bildiri özeti, aşağıda belirtilen “Bildiri Özeti Yazım Kurallarına” uygun yazılmalıdır.
 2. Bildiri özeti başvurusu Google Form aracılığıyla alınacaktır.
 3. Kongrede en fazla üç bildiri sunulabilir.
 4. Birden fazla yazarlı bildirilerde her bir yazarın kongre katılım ücretini ödemesi gerekmektedir.
 5. İlk bildiride katılım ücretinin tamamı, sonraki her bildiri için katılım ücretinin % 50’si ödenir (her bir yazar için geçerlidir).
 6. “Bildiri Özeti Başvuru Formu” eksiksiz doldurulmalıdır. Form gönderildikten sonra size başvurunun alındığına ilişkin e-posta gönderilecektir.
 7. Bildiri özetleri iki hakem, gerektiğinde üçüncü hakem tarafından değerlendirilecektir.
 8. Hakem değerlendirme sürecinden sonra kabul edilen bildiri sahiplerine, bildirinin kabul edildiğine ilişkin e-posta gönderilecektir. Gönderilen e-postada yer alan kongre katılım ücreti ödeme linki üzerinden ödemenin yapılması gerekmektedir.
 9. Kongre katılım ücretinin ödenmesinden sonra bildiri sahiplerine “Kongre Davet Yazısı” e-posta ile gönderilecektir.
 10. Bildiri özeti göndermek için son tarih 10 Ekim 2023’tür.
 11. Kongre bildiri kitabında basılmak üzere, bildiri tam metinlerinin gönderim son tarihi 25 Kasım 2023’tür.
 12. Kongre Bildiri Kitabı, e-kitap olarak kongre web sayfasında yayımlanacaktır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları
 1. Bildiri özetinin uzunluğu en az 300 sözcük olup, 700 sözcüğü geçmemelidir.
 2. Bildiri özetinde, yazar/yazarların adları, kurumları ve e-postaları belirtilmelidir.
 3. Bildiri özetinde, çalışmanın başlığına, konusuna, amacına, önemine, çalışma grubuna (varsa), yöntemine, varsa bulgularına yer verilmelidir.
 4. Bildiri özetiniz Arial, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla iki yana dayalı yazılmalıdır.
 5. Bildiri özetinin alt kısmında anahtar sözcükler de yer almalıdır.

Bildiri Alan / Konu Başlıkları

Kültürel ve Toplumsal Değişim/Dönüşüm ve Drama
Sanatlarda Değişim / Dönüşüm ve Drama
Bilimde Değişim / Dönüşüm ve Drama
Düşünce Alanında Değişim / Dönüşüm ve Drama
Eğitim ve Öğretimde Değişim / Dönüşüm ve Drama
Dijital Değişim / Dönüşüm ve Drama
Değişim / Dönüşüm ve Drama
Dramada Değişim ve Dönüşüm
Diğer