Logo Logo Logo Logo

31. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ


poster

Ömer Adıgüzel


Ankara Atatürk Lisesi (1985) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’den (1989) mezun oldu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi. Eğitimde drama-Yaratıcı drama, sanat yoluyla eğitim, müze eğitimi, müzede drama ve çocuk müzeleri konularında çalışmaktadır. Alman Akademik Değişim Servisi (DADD) bursu ile Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi Oyun ve Tiyatro Pedagojisi alanında tamamlama eğitimi ve doktora sonrası araştırma ve incelemelerde bulunmuştur (1996-1998 ve 2003). Hannover Üniversitesi’nde konuk öğretim elemanı olarak çalışmalar yürütmüştür (2007). TÜBİTAK bursu ile Exeter Üniversitesi Drama Bölümünde Applied Drama konusunda araştırma ve incelemeler yapmıştır (2021-2022). Çağdaş Drama Derneği’nin 2003-2021 yılları arasında genel başkanlığını yürütmüştür. Uluslarası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği, Sanat Eğitimcileri Derneği üyesidir. Eğitimde Yaratıcı Drama (YKY) kitabı ile TÜBA Telif Eserler Özendirme Ödülü ve Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırma Ödüllerini almıştır (2014)


Değişim mi Dönüşüm mü?

Ne oldu? Nasıl oldu? Nasıl değiştim? Sen nasıl böyle dönüşebildin? Değişirken geliştim mi? Dönüşürken geliştirildim mi? Şimdi ben dönüştüm mü değiştim mi?” Değişimde korunan ne? Değişim dönüşümün bir süreci midir? Değişimde kontrol şart mıdır?

Değişim mi Dönüşüm mü atölyesinde bu soruların yanıtlarını hakkında konuşacağız. Karakterlerin değişim ve dönüşümlerini süreçsel dramanın temel ilkeleri ile işleyeceğiz. Karakterlerin tutumlarından yola çıkarak her öykünün öncesine uzanan yolculuklarda değişim ve dönüşümün nedenlerini sorgulayacağız.