Logo Logo Logo Logo

31. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ


poster

Christina Zoniou (Yunanistan)


2005 yılından bu yana Mora Yarımadası Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Çalışmaları Bölümü'nün Uzman Öğretim Kadrosunun Kadrolu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde Oyunculuk, Sahne Uygulaması ve Sosyal/Uygulamalı Tiyatro dersleri vermektedir. Aynı zamanda Pisa Üniversitesi'nde ve Roma Sapienza Üniversitesi'nde Misafir Profesör olarak görev yapmış, "Epidaurus Lyceum-Uluslararası Antik Drama Yaz Okulu"nda (Atina ve Epidaurus) eğitmen ve bilimsel işbirlikçi olarak görev yapmıştır. Mora Yarımadası Festivali ve Üniversitesi, (2016-2018) ve ulusötesi araştırma ve eğitim projelerinde; 1999'dan bu yana Yunanistan, İtalya, Hindistan, İngiltere, Litvanya, İspanya, Polonya, Almanya, Fransa, İrlanda ve Türkiye'deki tiyatrolar, sivil toplum kuruluşları ve akademik kurumlarla işbirliği yaparak profesyonel bir tiyatro uygulayıcısı (dramaturg, yönetmen yardımcısı, yönetmen, oyunculuk eğitmeni ve uygulamalı tiyatro kolaylaştırıcısı) olarak çalışmıştır. Helenik Drama/Tiyatro ve Eğitim Ağı'nın başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğinin (2014-2020) yanı sıra birçok projesinin eğitmeni ve bilimsel danışmanı olmuştur. Christina Zoniou, Yunanistan Ezilenlerin Tiyatrosu hareketinin aktif bir üyesi olup, Yunanistan'da ve dünya çapında çok sayıda grup ve gösteriye öncülük etmektedir.


Gösteri sanatları aracılığıyla değişim ve değişken kimliklerle yüzleşmek: Ezilenlerin Tiyatrosu ve Tasarlanmış Tiyatro

Yoğun değişim zamanlarında kimlik ve çeşitlilikle nasıl başa çıkacağız? Aidiyet duygusunu nasıl güçlendiririz ve aynı zamanda kültürlerarası alışverişi ve etkileşimi reddeden kapalı kültürel topluluklardaki değişim korkusunu ve savunmacı kuşatmayı nasıl ele alırız?

Bu 6 saatlik atölyede çeşitlilik ve kültürel kimlik konularını kültürlerarası eğitim perspektifinden sahne sanatları, özellikle de tasarlanmış ve belgesel tiyatro ve Ezilenlerin Tiyatrosu'ndan alınan teknikler aracılığıyla ele alacağız.

Bu tekniklerin bazıları Yunanistan'da uygulanan "Ben de olabilirim - Sen de olabilirsin" gibi daha büyük projelerin bir parçası olarak deneniyor; eğitim camiasını odağa alan bu proje, insan hakları ve mülteci sorunları üzerine deneysel öğrenme, tiyatro ve tiyatro kullanarak bir farkındalık yaratma projesidir.