Logo Logo Logo Logo

31. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ


31. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

“Değişim / Dönüşüm”


    Ülkemizdeki ve farklı ülkelerden gelen yaratıcı drama eğitmenlerinin bilgilerinin ve deneyimlerinin alan uzmanlarıyla paylaşılmasının sağlanması; ülkemizde ve dünyada yaratıcı drama alanında yapılan çalışmaların yaygınlaşması, önemli birikimlerin oluşması ve bu birikimlerin akademik ortamlarda da tartışılması ve aktarılması amacıyla 1985 yılında başladığımız kongrelerimizden “31. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresini” 25 - 29 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştireceğiz.

    Kongremizin yaratıcı drama eğitmenlerini, sanat eğitimcilerini, tiyatrocuları, tiyatro bilimcileri, eğitim bilimcileri, yaratıcı drama uygulamaları yapan öğretmenleri, yaratıcı drama alanıyla ilgilenenleri ya da yaratıcı dramaya giriş yapacakları bir araya getirmesini umuyoruz.

    Kongremizin teması “Değişim / Dönüşüm” olarak belirlenmiştir. Yakın geçmişte yaşanan küresel salgın dönemi, insanın kendisiyle, diğer insanlarla ve doğayla ilişkisinin farklı yönleriyle bir kez daha gözden geçirilme olanağı bulduğu bir dönem oldu. Bu sürecin, insanın bildiği ama farkında ya da farkında olmadan kimi zaman göz ardı ettiği diğer insanlara olan gereksinimini, denetimi altına almaya çalıştığı doğanın deyiş yerindeyse doğallığına dönmesini ve insanın bir kez daha ilişkilerini gözden geçirmesine yönelttiği düşünülebilir. Dünya genelinde evlere kapanıldığında, karşılaşılan güçlüklerle diğer insanların kültürel, sanatsal, bilimsel, düşünsel ve teknolojik üretimlerinden destek alınarak baş edilmeye çalışıldığı izlenmiştir.

    Küresel salgın döneminde sıkça dillendirilen “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadesinin, içinde değişimi/dönüşümü ya da değişim/dönüşüm isteğini barındırıyor diyebiliriz. Değişimin/dönüşümün geçmişten günümüze insan ilişkilerinin görünümlerinde farklı düzey, temel ve sonuçlarla gerçekleştiği görülebilir. Küresel salgın sonrası normalleşirken bu değişim/dönüşüm isteği ne kadar gerçekleşiyor ya da gerçekleşecek? Yaklaşık iki yıl boyunca dünya genelinde tartışılanlar ne kadar insan, doğa ve insan odaklı gereksinimlerin yanıtına evrilebilecek? “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadesinden çıkarabileceğimiz değişim /dönüşüm isteğinde en doğal ve samimi haliyle insanın ve doğanın ortak gereksinimleri ne kadar göz önünde bulundurulabilecek?

    Değişim/dönüşümün hem kaynağı hem de sonucu olarak görülebilecek insanın kendisiyle, diğer insanlarla ve doğayla ilişkisi bilindiği gibi yaratıcı dramanın da genel olarak temellendiği ilişkilerdir. Bu temelde bakıldığında yaratıcı dramanın bu değişim/dönüşümde nasıl bir rolü bulunur? Biz yaratıcı dramayla ilgilenenler bu değişim/dönüşüme ya da isteğine nasıl bakıyoruz? Değişim/dönüşüm yaratıcı dramanın kendi alanında nasıl bir karşılık buluyor ya da bulabilir?

    Sizi, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile birlikte düzenlediğimiz 31. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresinde bu ve benzeri sorulara birlikte yanıt aramaya davet ediyoruz.

    Kongremizde bildiriler, atölye çalışmaları, sanatsal etkinlikler vd. aracılığıyla “Değişim / Dönüşüm” teması yaratıcı drama bağlamında irdelenecektir.

    31. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nde sizi görmek için Ankara’ya bekler, kongremizde buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.


Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Dekanı

Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN

Ankara Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dekanı

Doç. Dr. Pınar ÖZDEMİR ŞİMŞEK

Çağdaş Drama Derneği

Genel Başkanı